ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านสู่การนวดแผนไทย และ นวดออยแผนไทย

Lines-Thai SALON

นวดแผนไทย

Traditional Thai massage is an ancient healing system that combines broad and targeted acupressure, stimulation and manipulation of energy lines called sen, and assisted yoga postures.

In this process, joints are opened, muscles and tendons are stretched, internal organs are toned, and energy is balanced. The overall effect is one of deep relaxation, rejuvenation, and physical and mental well being.

Prices:

1 hour 45€   36€
1.5 hours60€   48€
2 hours 75€   60€

นวดน้ำมัน

Thai Oil Massage is a variant of Traditional Thai massage, uses firm pressure and deep rhythmic movements along meridian/energy lines of the body.

This treatment aims to unblock, balance and restore the body’s natural flow of Prana/Qi/Chi/Energy and so maintain equilibrium in all organs and systems within the body thus preventing poor health and disease, enabling the body to heal itself and work efficiently.

Thai Oil Massage utilises the properties of specific oils to allow the therapist to glide over the body. A mix of stretching, firm pressure, rhythmic massage and rolling techniques are used over the whole body.

Prices:

1 hour 45€   36€
1.5 hours60€   48€
2 hours 75€   60€

แพทย์แผนไทยประยุกต์

แพทย์แผนไทยประยุกต์

เจน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดแผนไทยโดยมีประสบการณ์หลายปีทั้งในประเทศไทยและประเทศเอสโตเนีย

เชี่ยวชาญด้าน นวดแผนไทยและน้ำน้ำมัน


NB! ร้านนวดแผนไทยของเรามี 2 ตำแหน่งงานว่างสำหรับสตรีไทยในการทำนวดแผนไทย ร้านของเราตั้งอยู่ใจกลางเมืองทาลลินน์ หากคุณสนใจงานนี้โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์ +372 58494331 ( รับเฉพาะคนไทยที่อยู่ในประเทศเอสโตเนียเท่านั้น)